بهبود کیفیت


مسئول واحد : مرضیه تاجیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس:  32288603-6   داخلی 201

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

 • شناسایی مشکلات و فرصت های جاری و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

 • تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایند های مختلف بیمارستان

 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 • نظارت بر تدوین مستندات مربوط به اعتبار بخشی ملی

 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

 • هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد ها وبخش های مختلف بیمارستان

 • ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد بهبود مستمر کیفیت

 • پیگیری برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/30
تعداد بازدید:
299
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع)
آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام ، روبروی هتل هما ، مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
کدپستی:  18796-71439    تلفکس: 32288907-071     تلفن: 6-32288602  071      ایمیل: aliasghar@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر (ع) شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal