منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

ما کارکنان بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بر این باوریم که همراه با کلیه مدیران و پزشکان ،خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم. ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

1)   باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، پزشکان و بیماران با تاکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.

2)   پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل: صمیمیت، صداقت و صراحت.

3)   رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به بیماران، همکاران و به ویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ      نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.

4)   پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت بهداشت و درمان به مردم و جلب رضایت بیماران، ذینفعان و ارباب رجوع.

5)   مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای برنامه های آن.

6)   و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.

7)   الزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی یا اولویت دهی به منافع سازمانی.

8)   توجه به جایگاه بیمارستان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان بیمارستان.

9)   ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه بیمارستان و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مدیران، پزشکان و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط بیمارستان.

10)   ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، بیماران و ارباب رجوع.

11)   رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/17
تعداد بازدید:
67
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع)
آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام ، روبروی هتل هما ، مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
کدپستی:  18796-71439    تلفکس: 32288907-071     تلفن: 6-32288602  071      ایمیل: aliasghar@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر (ع) شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal