بخش های درمانیبخش های اداری
اتفاقات داخلیحوزه مدیریت و ریاست
اتفاقات مسمومیت هاامور عمومی
داخلی نورولوژیدفتر راهنماهای طبابت بالینی
داخلی مردانحوزه مشاورین ریاست
داخلی زنانحراست
آی سی داخلیفناروری اطلاعات
آی سی یو فشار منفیروابط عمومی و فرهنگی
آس سی یو نورولوژیتاسیسات
سی سی یوکارگزینی و دبیرخانه
جراحیحسابداری
اتاق عملواحد تدارکات
آزمایشگاهبهداشت محیط
رادیولوژیبهداشت حرفه ای
سی تی اسکنانبار
سونوگرافیواحد تغذیه
داروخانهتجهیزات پزشکی
دیالیزمدارک پزشکی
درمانگاهمددکار اجتماعی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-31 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ