نقشه سایت
    
               تاریخچه بیمارستان

              خدمات بیمارستانی

              چارت سازمانی

              تشکیلات

              مدیران بیمارستانی

              خیرین بیمارستان

              اطلاعات پایه اختصاصی

                اعتبار بخشی
 
              ایمنی بیمار

              کمیته های بیمارستانی

              مستندات

              مطالب آموزشی

              سوابق و افتخارات

              واحدبهداشت حرفه ای 

              واحد تغذیه

             واحد امور اداری و عمومی

             واحد امور قرار دادها و رسیدگی به شکایات

             واحد مدارک پزشکی

             واحد بهداشت محیط

             واحد تدارکات

             واحد حسابداری

             واحد تاسیسات

             واحد اقتصاد سلامت

             واحد تجهیزات پزشکی

             واحد مددکاری

             واحد فن آوری اطلاعات

            واحد های درمانی کلینیک

                          سی سی یو

                      داخلی زنان

                      داخلی مردان

                      آی سی یو داخلی

                      آی سی یو فشار منفی

                      آی سی یو نورو

                      جراحی

                      اتفاقات

                      دیالیز


              واحد های پاراکلینیک

                      درمانگاه

                      آزمایشگاه

                      سی تی اسکن

                      سونوگرافی

                      رادیولوژی

                      داروخانه

               فهرست خدمات قابل ارائه در واحد

               معرفی بخش ها

               فرآیندهای مهم مورد نیاز ارباب رجوع

                فرآیند رسیدگی به شکایات

                فرم ثبت شکایات

                فرم نظر سنجی درمانگاه

                فرم نظر سنجی طرح تکریم

                فرم ثبت خطا

               آموزش ضمن خدمت  پمفلت های آموزشی

               شماره تلفن ها مورد نیاز


               فرم های مورد نیاز

            
   فرآیند های معمول

                دستورالعمل ها و آئین نامه های مورد نیاز برای انجام خدمت
                                          معرفی واحد

             مطالب آموزشی

             آموزش ضمن خدمت

             کارنامه آموزشی

             تقویم آموزشی

             آزمون آنلاین

             بخش نامه های آموزشی

                         معرفی

                       اطلاع رسانی

                       دستورالعمل ها

                      مطالب علمی

                     Introduction         
                      Clinical
                   Admission Ward
                    Opersion Room
                   Paraclinic Service

                      
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-9 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ