معرفی دفتر پیشخوان دولت و قرارداد فی ما بین

قرارداد بین دفتر پیشخوان دولت به شماره 1257-25-72 به نمایندگی آقای حمید زارع به نشانی : شیراز - پل حر - خیابان گلشن راز - جنب تعاونی مصرف نیروی انتظامی - پلاک 308  و  به شماره تماس 32247845 که منبعد بعنوان تامین کننده خدمات پستی در این قرار داد نامده می شود؛ از یک طرف بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) که منبعد در این قرارداد اداره نامیده می شود منعقد گردید.
تاریخ عقد قرار داد: 95/02/17  شماره قرارداد 9/22/153/95پ

مدت قرارداد: از تاریخ 1395/01/01 لغایت 1395/12/30 به مدت یکسال شمسی می باشد.

قرارداد بین دفتر پیشخوان دولت به شماره 1257-25-72 به نمایندگی آقای حمید زارع به نشانی : شیراز - پل حر - خیابان گلشن راز - جنب تعاونی مصرف نیروی انتظامی - پلاک 308  و  به شماره تماس 32247845 که منبعد بعنوان تامین کننده خدمات پستی در این قرار داد نامده می شود؛ از یک طرف بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) که منبعد در این قرارداد اداره نامیده می شود منعقد گردید.
مدت قرارداد: از تاریخ 1396/01/01 لغایت 1395/06/31 به مدت شش ماه می باشد.
تاریخ عقد قرار داد: 96/02/15  شماره قرارداد 9/22/176/96پ
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ