نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

عضو هیأت علمی

ایام فعالیتآقای دکتر ضیغمی

فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

بلی

یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه


 آقای دکتر آریا فر

 فوق تخصص

 کلیه و مجاری ادراری

بلی

 دوشنبه


 آقای دکتر حق پناه

 متخصص

 کلیه و مجاری ادراری

بلی

 شنبه


 آقای دکتر حسین پور

متخصص 

 چشم

خیر

 شنبه


خانم دکتر فتاحی

متخصص

چشم

خیر

دوشنبه ، پنجشنبه


آقای دکتر خادم

متخصص

چشم

خیر

شنبه


خانم دکتر فیروزه افسر

 متخصص

کلیه و مجاری ادراری

خیر

پنج شنبه


آقای دکتر اصلاحی

فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

خیر

سه شنبه ، چهارشنبه


آقای دکتر فرخی

فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

خیر

پنج شنبه


آقای دکتر حیدری پور

متخصص

جراحی عمومی

خیر

دوشنبه


خانم دکتر سهرابی

متخصص

جراحی عمومی

خیر

شنبه


آقای دکتر بمانا

متخصص

جراحی عمومی

خیر

سه شنبه


خانم دکتر فاضل زاده

متخصص

جراحی عمومی

خیر

چهارشنبه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ