معرفی بیمارستان
    
نام بخش
ساعت پذیرش بیمارساعت ملاقات تلفن داخلی
اتفاقات داخلی 24 ساعته 14 - 14/30 176-177
اتفاقات مسمومیت  24 ساعته 14 - 14/30 174-175
داخلی نورولوژی  24 ساعته 14 - 14/30 214
داخلی مردان  24 ساعته 14 - 14/30 157
داخلی زنان  24 ساعته 14 - 14/30 158
آی سی یو 1  24 ساعته  روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 15 تا 15/20217-218
آی سی یو 2  24 ساعته   روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 15 تا 15/20216
آی سی یو 3  24 ساعته   روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 15 تا 15/20219-20
سی سی یو  24 ساعته  14 - 15  152-153
جراحی  24 ساعته  14 - 15/30 211- 212

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ