معرفی بیمارستان
    
جدید ترین اطلاعات مورد نیاز بیماران در خصوص طرح تحول سلامت
تعداد تخت و نوع آنها ، تعداد بخش بستری و درمانگاه و پاراکلینیک
راهنمای بیماران ، ساعت پذیرش بیماران و ملاقات با آنها و شماره های مورد نیاز
اقدامات برجسته بیماران
درج ارزشیابی کلی بیمارستان
معرفی امکانات و تجهیزات پزشکی ارائه خدمت در بیمارستان
 لینک به ستاد هدایت دانشگاه ( مرکز اورژانس 115 شیراز )
 برنامه به روز شده حضور متخصصان و پزشکان در بیمارستان و درمانگاه های و مراکز بهداشتی درمانی
لیست تعرفه های اعمال و خدمات شایع در واحد ( هتلینگ ، حق العمل و ...)
 معرفی شرکت های بیمه طرف قرار داد
کتابچه حقوق گیرندگان خدمت
قوانین و ضوابط بیمارستان در مورد ارباب رجوع
منشور حقوق بیمار
نقشه بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 0:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ