خدمات و فرایندهای الکترونیکی و غیرالکترونیکی
    
 
لیست خدمات و فرآیندهای مهم واحد
 
الکترونیکی غیر الکترونیکی
پرسنل بیماران پرسنل بیماران
فرایند ثبت اطلاعات بیمار در سامانه پرونده الکترونیک سلامت  نوبت دهی تلفنی در درمانگاه  فرایند انجام مشاوره  فرایند آموزش به بیمار 
فرایند رسیدگی به شکایات  فرایند رسیدگی به شکایات  فرایند انجام اقدامات قبل از عمل جراحی  فرایند ترخیص با مسئولیت شخصی
فرایند درخواست مرخصی ساعتی فرایند پذیرش  فرایند بررسی وتصویب راهنماهای طبابت بالینی فرایند انجام تست های آزمایشگاهی در بیماران سرپایی
 فرایند اخذ سیستمی  تاییدیه ارزش افزوده از اداره دارایی فرایند ترخیص فرایند تامین دارو فرایند پذیرش بیماران  همودیالیزی میهمان 
 فرایند اخذ سیستمی بیمه تکمیلی فرایند تحویل نتایج معوقه تصویربرداری بیماران  فرایند تزریق خون  فرایند پیگیری نتایج معوقه آزمایشات بیماران 
 فرایند ارسال اطلاعات صورتحساب بیماران به سازمانهای بیمه گر فرایند توزیع غذای بیماران  فرایند دادن دارو  فرایند بررسی  وضعیت بیماران دیابتی در درمانگاه 
 فرایند ارسال الکترونیک اسناد به اداره دارایی  فرایند اخذ سیستمی تاییدیه استحقاق درمان فرایند صدور گواهی فوت  فرایند انجام رادیوگرافی در بیماران سرپایی
 فرایند پیگیری نتایج خدمات پاراکلینیک از طریق پرتال تحت وب در HIS
  فرایند فراخوان نیرو در بحران  فرایند انجام  سونوگرافی در بیماران سرپایی
 فرایند ثبت الکترونیک نسخ دارویی در سامانه سازمانهای بیمه گر   فرایند مدیریت زخم فشاری فرایند انجام سی تی اسکن در بیماران سرپایی
 فرایند درخواست سیستمی تعمیر وسایل و تجهیزات   فرایند مدیریت  حادثه سقوط

 
    فرایند مصرف منطقی آنتی بیوتیک  
    فرایند مواجهه کارکنان با ترشحات بالقوه و مخاطره آمیز  
    فرایند گزارش دهی خطا
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ