لیست فرم ها
    
فرم های مورد نیاز:

فرم های مورد نیاز پرسنلفرم های مورد نیاز بیماران
 فرم تعهد نامه احتساب سنوات قرار دادیفرم ترخیص با رضایت شخصی
 فرم انتخاب صندوق بیمهفرم برائت نامه
 تسویه حساب فرم نوبت دهی پزشکان درمانگاه
 توجیهی بدو استخدام 
 مرخصی بدون حقوق 
فرم راهنمای سامانه کارمند تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-6 23:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ