آموزش کارکنان
    

 تقویم آموزشی تیر 1396
 
 
 
 
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
1396/04/01 
دیالیز صفاقی 
 4

 *
 
 آقای دکتر مرواریدی- خانم فخیمی
21396/04/08عوامل تهدیدکننده ایمنی و راههای پیشگیری از آنها  3 
 *
 خانم صادقی
3
1396/04/11 
CPCR 
 3
  * 
 
آقای حقگو 
41396/04/12CPCR3* آقای حقگو
5
1396/04/13 
CPCR 
 3
  * 
 
آقای حقگو 
6  1396/04/14تب خونریزی دهنده کریمه کنگو4* آقای دکتر ابراهیمی- دکتر بختیاری
7
1396/04/18 
CPCR  3  *  آقای حقگو 
8 1396/04/20   CPCR  3  *  آقای حقگو 
91396/04/21حفاظت گفتار و نحوه مقابله با تخلیه تلفنی4* آقای امیری
101396/04/22حفاظت گفتار و نحوه مقابله با تخلیه تلفنی4* آقای امیری
111396/04/26نحوه صحيح كار با دستگاه نور قلب و نحوه گرفتن ECG 2* خانم واردی
121396/04/27کنترل غفونت در اتاق عمل2* خانم رخساری
131396/04/28 عوامل تهدیدکننده ایمنی و راههای پیشگیری از آنها3 * خانم نیکمنش 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-4 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ