معرفی سوپروایزر آموزشی
    
 سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليتهاي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .
 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت به شرح زير مي باشند :
1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )
2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )
3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
9) تشكيل كميته آموزش پرستاري
10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
11) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )
17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري
ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايتمندي مددجويان
- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري
25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
 

 
 

 1- اطلاعات شخصی:
 • نام: مهران
 • نام خانوادگی: حقگو جهرمی
 • تاریخ تولد: 1361
 • محل تولد:‌ شیراز
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • شماره تلفن تماس: 6-32288602 داخلی 201
 • پست الکترونیکی: haghgoum@chmail.ir
 
2- تحصیلات:
 • دبیرستان: رشته‌ی علوم تجربی، دبیرستان رازی شیراز، 1378-1374
 • پیش دانشگاهی: ‌رشته‌ی علوم تجربی، مرکز آموزشی امام صادق (ع)شیراز، 1379-1378
 • کارشناسی: رشته‌ی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز، 1384-1380
 • کارشناسی ارشد: رشته‌ی پرستاری با گرایش آموزش پرستاری داخلی- جراحی، ‌دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز، 1390-1386
 
3- سوابق کاری:
 • شروع به طرح: بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) شیراز، مردادماه 1384
 • استخدام پیمانی:‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، 1385 تا اکنون
 • پرستار بخش سی‌سی‌یو: 1390-1384
 • سوپروایزر آموزشی: 1390
 • مسؤول دفتر بهبود کیفیت: 1393
 
4- سوابق آموزشی:
 • همکاری با دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز به عنوان مربی بالینی در کارآموزی‌‌های اتفاقات، داخلی، سی‌سی‌یو دانشجویان پرستاری و داخلی قلب دانشجویان فوریت‌های پزشکی
 • تدریس در دوره‌های آموزشی بیمارستان
 
5- سوابق پژوهشی:
 • تاثیر برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر «وب‌کوئست» در مقایسه با روش سخنرانی کلاسی در یادگیری ریتم‌های قلبی در دانشجویان ترم ششم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز، 1388
6- تالیفات:
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-18 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ