آموزش کارکنان
    
 
 





 
تقویم آموزشی اردیبهشت1397 

 
ردیف
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
1397/02/19
ایمنی بیمار

2

*
 
خانم واردی
2
 1397/02/20
ایمنی بیمار


2

*
 
خانم صادقی
3
1397/02/25
آسیب شناسی عرفانهای نوظهور


5
 
 *
-
4
1397/02/26
ایمنی بیمار

  2

 * 
 
خانم صادقی
51397/02/27مدیریت خطر

4* خانم نیکمنش
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-23 10:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ