مرداد
    
  

 

 
تقویم آموزشی مرداد 1396
 
ردیف
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
1396/05/02
 كارگاه احياء قلبي و ريوي در بزرگسالان 3 
*
 
آقای حقگو 
2
1396/05/03
كارگاه احياء قلبي و ريوي در بزرگسالان 3
 *
 
آقای حقگو
3
1396/05/08
الی
1396/05/15
 اقامه نماز بيماران در بيمارستانها
 3

 *
 

حاج ]قا محمدپور 
41396/05/09
كارگاه احياء قلبي و ريوي در بزرگسالان
4
 *
 
آقای حقگو
5
 1396/05/10
 كارگاه احياء قلبي و ريوي در بزرگسالان
  4

 *
 
آقای حقگو
6
 1396/05/11 سكته مغزي
 3

  * 
 
دکتر کدیور 
71396/05/16 احياي قلبي - ريوي پايه  4
  * 
 آقای جقگو
1396/05/17
 احياي قلبي - ريوي پايه 
 4
  *
 
  
آقای حقگو 
91396/05/18 احياي قلبي - ريوي پايه 4
*
 
آقای حقگو 
10 1396/05/23
الی
1396/06/06
نحوه خواندن نوار قلب
12
*
 
آقای حقگو 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-2 12:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ