مهر
    

 
تقویم آموزشی مهر1396
 
 
ردیف
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
1396/07/06
مدیریت پسماند و نحوه تفکیک آن 
 3
 
*
 
خانم عبدالهی
2
1396/07/13
آشنایی با گندزداها و ضدعفونی کننده ها
 3

 *
 
خانم عبدالهی
3
1396/07/17
آماده سازی بیمار قبل از گرفتن نمونه خون

 3

 *
 

دکتر پرآور
4
1396/07/18
اصول آماده سازی تخت بیمار
 3

 *
 
خانم واردی
5
 1396/07/20
مفاهیم سلامت اداری 
 6 

 *
 
خانم نبوی زاده
6
 1396/07/23
آشنایی با معانی و تفسیر نماز

   
*
-
7
1396/07/25
انواع مسمومیتها و مراقبتهای مرتبط 
  3 

  * 
 
دکتر مرعشی
1396/07/27
مدیریت فرایند سطح 2
5

  *
 
 
آقای شاه محمدی 
9
1396/07/30
عفونتهای تنفسی
3

*
 
دکتر رودگری
 
 
 
 

 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-2 13:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ