آموزش کارکنان
    

 

تقویم آموزشی خرداد 1396
 
ردیف
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
  1396/03/08
 دوره پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار
 3 
*
 
خانم صادقی 
2
1396/03/09
نحوه صحيح گزارش نويسي اوراق پزشكي و پرستاري 
 
 3
 *
 
آقای حقگو
3
1396/03/11 
 دوره پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار

 3

 *
 

خانم واردی 
 
41396/03/16
کنترل کیفی آزمایشگاه
3
*
 دکتر پرآور
5
 1396/03/18
 انواع پانسمان زخم وآشنايي با پانسمانهاي مدرن
  3

 *
 
خانم واردی 
6
 1396/03/21 دوره پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار
 3

 * 
 
خانم صادقی 
71396/03/22   دوره پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار
  3 
 خانم نیکمنش 
1396/03/29
 CPCR
 
 3 
*
 
  
آقای حقگو 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-12 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ