آموزش کارکنان
    

 

تقویم آموزشی خرداد 1396
 
 
 
ردیف
تاریخ
عنوان دوره
تعداد ساعت
شیوه برگزاری
مدرس
حضوری
غیرحضوری
1
1397/03/09
سکته حاد قلبی

2* خانم واردی
2
1397/03/10
اصول تدوین شاخصها

2* خانم ظهرابی
3
1397/03/12
مدیریت بحران

2* خانم رحیم زاده
41397/03/23
سکته حاد مغزی

2* خانم واردی
5
1397/03/28
احیا قلبی ریوی

4* آقای حقگو
6
1397/03/31
مهارتهای رفتاری

4* خانم گودرزی
7 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
الی
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
اخلاق حرفه اي در نظام سلامت

10 *راضیه ایزدی
۱۳۹۷/۰۳/۰۲
الی
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
داروهاي ترالي اورزانس

6 *خانم خرمکی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-23 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ