تقویم بهمن
    

 تقویم آموزشی بهمن 1396
 

ردیف

تاریخ

عنوان دوره

تعداد ساعت

شیوه برگزاری

مدرس

حضوری

غیرحضوری

1

1396/11/01
الی
1396/11/30

مدیریت خطر و ایمنی

4

 

*

خانم گودرزی

2

1396/11/01

الی

1396/11/30

اخلاق حرفه ای در نظام سلامت

10

 

*

خانم گودرزی - خانم نیکمنش

3

 1396/11/02

ایزوله واستانداردهای استفاده  از وسایل حفاظت فردی

 4


  * 

 

خانم ایزدی

2

4

1396/11/08

رازداری در مراکز درمانی و پیشگیری از تخلیه اطلاعات

 

 4


  * 

 

آقای ساریخانی

5

 1396/11/10

آشنایی با تریاژ به شیوهESI

 3


 *

 

 خانم خدارحمی

6

 1396/11/15

ایمنی و سلامت شغلی و شیوه مقابله با مخاطرات شغلی


  4  


 *

 

خانم ایزدی

7

1396/11/15
الی
1396/11/30

آزمون توانمندسازی بهداران

 

8

 

 

*

خانم واردی

8

1396/11/17 

مراقبت از بیماران نروپاتی

 3


  * 

 

دکتر کدیور

9

1396/11/25

برق گرفتگی و اصول ایمنی

4


*

 

خانم ایزدی

10

1396/11/29 

بیماریهای ناشی از خون ، درمان و راههای پیشگیری

 4


*

 

خانم رخساری

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-14 7:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ