آموزش کارکنان
    

 

تقویم آموزشی آذر1396

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان دوره

تعداد ساعت

شیوه برگزاری

مدرس

حضوری

غیرحضوری

1

1396/09/01

الی

1396/09/30

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

4

 

*

راضیه ایزدی

2

1396/09/08

رعایت مسائل حقوقی در پرونده نویسی

4

 
*

 

دکتر مهرافسر

3

1396/09/09

ایمنی در پرتونگاری

3


 *

 

آقای یوسف نژاد

4

1396/09/12


اصول بهداشتی در رختشویخانه

3

 


 *

 

خانم عبدالهی

5

1396/09/16

الی

1396/09/30

تزریق خون و فراورده های خونی

4*

خانم حسامی

6

1396/09/13

مبانی جابجایی و نقل و انتقال بیمار

3


 *

 

خانم واردی

7

1396/09/20


اصول بهداشت مواد غذایی

3*

   

 

خانم کامران

8

1396/09/21

تکنیکهای مدیریت و دمان زخمهای فشاری 

3


 

 

 

خانم واردی

1396/09/22

سردرد

3


  *
 

 

دکتر کدیور

10

1396/09/26


رژیم درمانی در کنترل وژن

3*

 

خانم کامران

11

1396/09/28

نحوه صحیح کاربا دستگاه نوار قلب

2

 

*

 

آقای حاجیزاده

 12

1396/09/27

نحوه صحیح گزارش نویسی اوراق پزشکی و پرستاری
 

 


 *

 

 خانم گودرزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-18 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ