واحد تغذیه
    

 

واحد تغذیه

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: زهرا کامران جهرمی

تحصیلات: کارشناس تغذیه

شماره تماس:  32288604 – داخلی 126

Zahra kamran2470752310@gmail.comایمیل:

سوابق اجرایی:

- کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان فیروزآباد از سال 76-81

- کارشناس تغذیه مرکز بهداشت والفجر شیراز سال 81-82

- کارشناس تغذیه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از سال 82 تاکنون

شرح وظایف:

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

- تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ( شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ غذا، نگهداری و توزیع غذا ...)

- تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

- همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضای تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی

- مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای

- مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه وتقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی

- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی  تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران،...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ