واحد مدارک پزشکی
    

 

 واحد مدارک پزشکی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: مریم هاشمی

تحصیلات: لیسانس مدارک پزشکی

شماره تماس: 32288604 – داخلی 110

   hashemimaryam895@gmail.comایمیل:

سوابق اجرایی:

- کارشناس واحد درآمد از سال 82-86

- پذیرش بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از سال 86-89

- پذیرش آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) از سال 89-91

- اقتصاد سلامت بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از سال 91-95

- مسئول مدارک پزشکی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از خرداد ماه 95 تاکنون

شرح وظایف:

- طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران

- فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

- استفاده از کدگذاری در پزشکی و روش های نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی

- سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل

- نظارت بر گردآوری  داده ها – پردازش- توزیع اطلاعات بهداشتی و درمانی

- نظارت بر ارزیابی واحدهای مدارک پزشکی از جهت ساختار (پرسنل- تجهیزات- فضای فیزیکی) و فرآیند (مستندسازی) فرآیند کار استاندارد

- کدگذاری بیماری ها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه براساس استانداردهای جهانی

- بررسی برگ خلاصه پرونده جهت اختصاص کد تشخیص اصلی از روی کتب مرجع

- بررسی برگ گزارش عمل جراحی (برای بیماران که اقدام جراحی در مورد آنها صورت گرفته است).

- اختصاص کد تشخیص از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع

- اختصاص کد اقدام جراحی از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع

- تهیه و تنظیم امار روزانه، ماهانه و سالانه از بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ و میر مراجعین به کلینیک ها و پاراکلینیک ها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده

- بررسی های لازم جهت بهبود روش کار، فرم های مدارک پزشکی وسایل و امکانات مربوط به مدارک پزشکی

)HIS- همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سلامت(

- تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهای موجود و پوشه گذاری و شماره زنی پرونده ها

- انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده

- پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگان های دیگر با استفاده از پرونده بیماران

- شرکت فعال در دوره های کاراموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 22:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ