واحد های اداری پشتیبانی
    

واحد فن آوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی: زینب ایران دوست

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )

شماره تماس: 32288602 – داخلی 133

zirandoost@sums.ac.irایمیل:  

 

شرح وظایف:

پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه

  انجام کارشناسی لازم در خصوص امور رایانه ای و ارائه نتایج حاصله به کمیته خرید و مدیریت بیمارستان

  نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات

  اعلام نیاز قطعات کامپیوترهای موجود دربیمارستان

 پیگیری مشکلا ت مربوط به شبکه کامپیوتر بیمارستان

  نظارت و تایید خرید قطعات رایانه ای

  نظارت بر نحوه ورود و خروج کامپیوترهای بیمارستان

  پیگیری و کارشناسی لازم در خصوص نصب نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

  ایجاد هماهنگی متقابل بین واحدهای تحت سرپرستی

 حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای فن آوری اطلاعات و سایر جلسات مورد نظر مدیریت بیمارستان

  نظارت برآموزش های ارائه شده از طرف شرکت پیمانکار و گزارش اشکالهای احتمالی به کارشناس مسئول آموزش

  نظارت بر فعالیتهای شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای و تحویل گرفتن قطعات داغی

  تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

 


سوابق اجرایی:

 مسئول فن آوری اطلاعات و ارتباطات بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از سال 1386 تا کنون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 12:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ