واحد بهداشت محیط
    

 

واحد بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: مهراندخت توژی

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

شماره تماس: 32288604 – داخلی 132

  mehrandokht toozhi@gmail.comایمیل:

سوابق اجرایی:

- بهیار بیمارستان حافظ

- کارشناس بهداشت محیط بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

- کارشناس بهداشت محیط بیمارستان دکتر محرری

- مسئول حفاظت فنی و کار در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

- مسئول خدمات بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

- مسئول بهداشت محیط بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

شرح وظایف:

- تدوین برنامه های مختلف بهداشت محیط بیمارستان

- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی بهداشت محیط

- شرکت و همکاری در کمیته عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات بهداشت محیط و بهسازی محیط بیمارستان

- کنترل و نظارت برآب، فاضلاب، بهداشت موادغذایی

- نظارت بر امور بهسازی محیط بیمارستان

- نظارت بر بهره برداری و نگهداری از صحیح از سیستم تأسیسات (تهویه سرمایش و گرمایش بیمارستان)

- رعایت ضوابط بهداشت محیط درمانگاه رادیولوژی، رادیوتراپی . رادیوسکوپی بیمارستان

- نظارت بر نمونه برداری های میکروبی و شیمیایی و کشت نمونه ها و...

- سم پاشی محیط بیمارستان به صورت دوره ای
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 22:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ