امور اداری و عمومی
    

 

واحد امور اداری و عمومی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: روح اله زارع

تحصیلات: کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 32288604 – داخلی 131

 R_zare09@yahoo.comایمیل:

سوابق اجرایی:

- مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان فراشبند از سال 86-90

- مسئول کارگزینی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از سال 90 تاکنون

شرح وظایف :

نظر بر حسن انجام سرویس های مختلف ، باغبانی ، نگهبانی ، تنظیفات ، لباسشویی و خیاطی

نظارت بر کارهای اداری بخش پذیرش بیماران ، درمانگاه و اتفاقات در بیمارستان

نظارت در تهیه خرید و تحویل ملزومات و تقسیم آن بین بخشهای واحد

همکاری در تنظیم بودجه پیشنهادی واحد متبوعه

تماس با مسئولان امور اداری دانشگاه برای حفظ هماهنگی در امور مرتبط

تهیه گزارشات مربوط به فعالیت های خدماتی و اداری واحد و ذکر نارسائیها و مشکلات به مقام مافوق

نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداری و نظافت ساختمان و تاسیسات آن

تعیین محل کار خدمتگزاران

تعیین ساعات کشیک نگهبانان

تهیه پیش نویس های مربوط در موارد لزوم

راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف محوله به آن

نظارت بر انجام اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات صورت می گیرد

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل سوخت ، روشنایی ، تلفن و غیره

تهیه گزارشات لازم

انجام هر نوع کار دیگری که به شغل مربوط باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 22:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ