واحد حسابداری
    

 واحد حسابداری

 

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی نصیری

  تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

m_m_nasiri@yahoo.comایمیل:

- داخلی 134 32288906 تلفن تماس:

 

شرح وظایف :

- سرپرستی عملیات حسابداری در بیمارستان ، دانشگاه

- نظارت بر رعایت مقررات و موازین مالی در امور حسابداری بیمارستان

- نظارت بر ثبت اسناد و دفتر داری مالی بیمارستان

- حصول اطمینان از وصول درآمدهای بیمارستان از محل حق معالجه بیماران و استفاده از سرویسهای بیمارستان

- نظارت بر نگهداری حساب بیماران سرپایی و بستری

- امضاء و کنترل چک های صادره از حسابداری بیمارستان

- همکاری با مقامات بیمارستان در پیشنهاد بودجه بیمارستان

- نظارت بر تهیه گزارشات مالی ماهیانه و بیلان سالیانه بیمارستان

- انجام هر نوع کار دیگری که به شغل مربوط باشد.

 

سوابق اجرایی:

- مسئول هزینه بیمارستان نمازی سال 86-92

- مسئول حسابداری بیمارستان حافظ سال 92-95

 - مسئول حسابداری بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) از 95 تاکنون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 16:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ