بخش دیالیز

رییس بخش:

مسئول بخش:

اشرف محمدی-لیسانس پرستاری

Email: mohammadihospital@gmail.com

سابقه کار

1-از سال 1376 تا 1379 بخش ICC نروسرجری بیمارستان نمازی (پرستار)

2-از سال 1379 تا 1385 بخش ICC نروسرجری بیمارستان MRI که سال 1383 تا 1385 به عنوان سرپرستار بخش ICC و قبل از آن پرستار بخش

3-از سال 85 تا 87 ICU حضرت علی اصغر(ع) (پرستار)

4-از سال 87 تا 90 سی سی یو بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)(پرستار)

5-از سال 90 تا الان دیالیز حضرت علی اصغر(ع) (سرپرستار)

 

معرفی بخش

بخش دیالیز از آبان ماه سال 1390 آغاز به کار کرد در حال حاضر 4 عدد دستگاه فعال همودیالیز که 3 تا دستگاه فرزنیوس و یک دستگاه NIPRO می باشد و دارای 4 تخت فعال می باشد. که در دوسیکل صبح و عصر به صورت کامل شیفت پرسنل در بخش حاضر هستند و در دو سیکل اول و دوم بیماران مزمن برنامه ریزی شده اند و سیکل سوم نیمی از بیماران مزمن و نیمی اورژانس یا مهمان پذیرش می شود و در شیفت شب پرسنل به صورت آنکال در صورت بیمار اورژانس دیالیزی در بخش ها باشد پرستار آنکال در بخش دیالیز حاضر می شود و بیمار را دیالیز می کند و جمعه به صورت آنکال 24 ساعت پرسنل آماده خدمت هستند.

انجام آزمایشات روتین دیالیز و آزمایشات هورمونی و ویرال مارکه بیماران دیالیزی توسط آزمایشگاه همین مرکز (بیمارستان علی اصغر(ع) انجام می گیرد و با بیمه خاص و بدون دریافت هزینه از بیمارن و مشمول بیمه خاص می باشند و با تعرفه دولتی همه اقدامات پاراکلینیکی در این مرکز جهت بیماران دیالیزی انجام می گیرد.

·         ویزیت متخصص داخلی در هر دو سیکل انجام می گیرد.

·         در سیکل اول بیماران به آنها صبحانه داده می شود.

·         در سیکل دوم بیماران به آنها ناهار داده می شود.

 

پذیرش بیماران مهمان

·         بیمار یا همراه بیمار با مراجعه به بخش دیالیز با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از مرکز مبدا و دفترچه و جواب آزمایشات ویرال مارکر منفی زیر 6 ماه در صورت بودن جای خالی در هر سیکل نوبت داده می شود.

·         در بیماران خدمات درمانی به ازای هر جلسه یک کپی صفحه اول + یک برگ دفترچه

·         در بیماران تامین اجتماعی و ارتش در صورت نیاز به دیالیز در یک ماه یک کپی از صفحه اول دفترچه + یک برگ دفترچه نیاز است.

·         ترخیص و پذیرش در هر سیکل انجام می گیرد.

 

پذیرش بیماران اورژانس

·         داشتن دسترسی عروقی مناسب

·         داشتن جواب ویرال مارکر منفی زیر 6 ماه

·         دستور پزشک متخصص داخلی کشیک

·         در صورت بار اول بودن پر کردن برگ اورژانس دیالیز توسط متخصص داخلی در دو نسخه و کامل کردن آن در بخش دیالیز توسط پرستار کشیک و یک برگ ضمیمه پرونده بخش بیمار و یک برگه در بخش دیالیز باقی می ماند.

·         تماس تلفنی توسط پرستار بخش مبدا در صورت جای خالی در هر سیکل پذیرش توسط پرستار بخش دیالیز

·         حسابداری دیالیز توسط بخش مبدا در سیستم چارج شود و پرسنل بخش دیالیز آن را از طریق سیستم تایید کنند.

·         در صورت بدحال شدن بیمار اورژانس در بخش همودیالیز و نیاز ه تجهیزات و داروی خاص حتی توسط بخش مبدا تهیه و در بخش دیالیز جایگزین شود.

·         بیمار اورژانس بخش های ویژه حتما با حضور پرستار بخش در دیالیز انجام گیرد.

·         بیمار اورژانس بخش های عمومی تا stable شدن بیمار پرستار بخش در دیالیز حضور داشته باشد و بعد از آن می تواند در بخش خودش حضور داشته باشد و در صورت نیاز به بخش دیالیز بیاید.

·         بیماران دائم بخش دیالیز باید آزمایش روتین ماهیانه را حتما انجام دهند.

·         بیماران دائم بخش دیالیز باید هر 6 ماه آزمایشات ویارل مارکر را بگیرند.

·         آزمایشات هورمونی و Hba1c (در بیماران دیابتی) را به صورت سه ماهی یکبار حتما انجام دهند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-18 20:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ