ایمنی
    


ایمنی بیمار

تحقیقات انجام گرفته در استرالیا و آمریکا و انگلستان نشانگر این است که 10%   بستری بیمار در بیمارستان منجر به ایجاد آسیب به بیماران و پرسنل بیمارستان می شود. همچنین تخمین زده شده است که این حوادث آسیب رسان قابل پیشگیری می باشند. پیامد فیزیکی و روانی این حوادث برای بیماران، پرسنل و ارائه دهندگان مراقبت می تواند قابل توجه باشد. این حوادث ناگوار همچنین افزایش دهنده هزینته ای ارائه خدمات بوده روند ( فرآیند ) درمان رانیز با مشکلاتی مواجه می نماید و منجر به نارضایتی در بیمن بیماران و پرسنل خواهد شد
. حوادث بالینی و اتفاقاتی که نزدیک به حوادث ناگوار است، حتی جایی که هیچ آسیبی به بیمار نرسیده باشد، نیاز به عملکرد مناسب برای مدیریت ریسک و کاهش خطاها را برجسته می کند. اینجا فرصت ارزشمندی برای یادگیری از موانعی و اتفاقات منجر به حادثه برای جلوگیری از وقوع مجدد آن می باشد. گزارش دهی و یادگیری از حوادث و اتفاقات نزدیک به حادثه یکی از بخش های فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است و منجر به ارتقای ایمنی بیماران، همراهان و پرسنل خواهد شد

تعریف ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا:
ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات تصادفی که در اثر مراقبت های پزشکی و در نتیجه خطاهای پزشکی ایجاد می شود. آژانس بین المللی ایمنی بیمار در سال 2003 ، ایمنی بیمار را فرآیندی تعریف کرد که به موجب آن بیمارستان ایمنی بیشتری برای بیمارش ایجاد می کند.
بنابراین ایمنی بیمار شامل موارد زیر است:
   ارزیابی ریسک
 شناسایی و مدیریت ریسک های مرتبط با بیمار
  گزارش دهی و تحلیل حوادث
ظرفیت یادگیری و پیگیری حوادث و پیاده سازی راه حل هایی برای به حداقل رساندن تکرار مجدد آن خطا.


روش اجرایی را ه حل ایمنی بیماران

بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و استاندارد ها و براساس آخرین شواهد علمی وبالینی باشد .ما همیشه در معرض دامنه وسیعی از موارد خطر زا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را در تلاش برای اجتناب از تصادف ، جراحت و یا حوادث ناخوشایند بسر می بریم. پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر است.ارزیابی حوادث نه به عنوان پیداکردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیری، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سلامت، نشان می دهد.این شیوه، روش‌هائی برای جلوگیری از وقوع حوادث، بازبینی و ارزیابی نظام مند حوادث به وقوع پیوسته و همچنین روش‌هائی برای کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارائه می شود. هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. یعنی شیوه هایی از عملکرد را معرفی می کند که احتمال آسیب دیدن بیمار و پرسنل با آن کاهش می یابد.درحقیقت این شیوه موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهد.
  •  
  •          کاهش ریسک بالینی
  •  
  •          پایش شکایات از نظر بررسی بروز خطر و ریسک
  •          سیستم های گزارش دهی
  •          سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان
  •          جلوگیری از رویدادهای نامطلوب 

 

بنابراین سازمان بهداشت جهانی 9 راه حل ایمنی بیمار را به عنوان ابزاری برای کاهش میزان بروز خطا در بیمارستان ها سراسر دنیا پیشنهاد نموده است  .

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-29 16:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ