مطالب آموزشی
    
مطالب آموزشی بهبود کیفیت

برنامه ریزی استراتژیک 1

برنامه ریزی استراتژیک 2

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

شاخص چیست؟

شاخص ملی اورژانس

روش های کار تیمی و حل مساله

فنون اداره جلسات

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

تکنیک های خلاقیت

انواع خطاها

تجزیه و تحلیل حالات خطر  (FMEA)

مدیریت خطر

تحلیل ریشه ای خطا (RCA)

نه راه حل ایمنی بیمار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-4 7:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ