معرفی کارکنان
    
نام و نام خانوادگیسارا کریمی
اعظم ظهرابی
سارا صادقی
صدیقه جمشیدی
اندیشه رضایی پور
سمت
مسئول بهبود کیفیت
کارشناس بهبود کیفیت
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار - سوپروایزر بالینی
مسئول شورای تحول اداری و مستند سازی - سوپروایزر بالینی
مسئول حقوق گیرنده خدمت
مدرک تحصیلی
کارشناس مدیریت خدمات  بهداشتی درمانی
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تماس
32288603-6
داخلی 201
32288603-6 داخلی 201
32288603-6
داخلی 235
32288603-6
داخلی 213
32288603-6
داخلی 213

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-4 1:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ