کمیته ایمنی
    
کمیته ایمنی

رییس کمیته :

جناب آقای دکتر امید براتی - رییس بیمارستان


دبیر کمیته:


سرکار خانم سارا صادقی - کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار


وظایف و اختیارات کمیته :


·         بررسی کلیه موارد خطاهای ناگوار

·         بررسی خطاهای پرتکرار و دسته‌بندی آن‌ها

·         بررسی عوارض دوره‌ای گزارش شده

·         تجزیه و تحلیل خطاهای پزشکی و پرستاری گزارش شده در روند درمان بیمار

·         نیازسنجی آموزشی بر اساس عناوین مطرح شده در کمیته و گزارش به واحد آموزش

·         پایش و بررسی روند اجرایی دستورالعمل‌ها و قوانین صادره در کمیته

·         شناسایی فرآیندهای درمانی مخاطره‌آمیز و قابل ارتقا

·         ارائه راهکار جهت مشکلات موجود در روند ایمن  پروسیجرهای درمانی

·         بررسی راندهای ارزیابی ایمنی بیمار

·         بررسی اشتباهات پرتکرار از طریق FMEA

·         ریشه‌یابی خطاهای صورت گرفته بر اساس مدل RCA

·         برنامه‌ریزی در جهت استقرار استانداردهای الزامی ایمنی بیمار

·         بررسی پیشنهادات ارائه شده در روند ثبت خطا از طرف پرسنل و تایید موارد اجرایی آن


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ