ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت
    

ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت

 

رییس ستاد
جناب آقای دکتر امید براتی – رییس بیمارستان

دبیر ستاد
سرکار خانم لادن ده بزرگی – کارشناس اجرایی


این ستاد از کمیته های زیر تشکیل شده است.

-         کمیته برنامه ریزی و نظارت

برنامه ریزی جهت اجرای طرح تحول نظام سلامت و نظارت بر اجرای برنامه ها

-         کمیته کاهش میزان پرداختی بیماران و حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص

پایش میزان دستیابی به مواد بسته کاهش پرداختی بیماران و برطرف نمودن موانع اجرای آن

-         کمیته بیمه و منابع

پیگیری جهت دریافت اعتبارات مربوط به طرح تحول نظام سلامت

-         کمیته حضور پزشکان متخصص مقیم

بررسی حضور متخصصین مقیم در بمیارستان بر طبق برنامه و پایش شاخص های مربوطه

-         کمیته ارتقا کیفیت ویزیت پزشکان

پیگیری اجرای موارد بسته ارتقا کیفیت خدمات ویزیت و برطرف نمودن موانع اجرای آن

-         کمیته ارتقا کیفیت هتلینگ

پیگیری اجرای موارد بسته ارتقا کیفیت هتلینگ و برطرف نمودن موانع اجرای آن

-         کمیته اطلاعات و اطلاع رسانی بیمارستان

اطلاع رسانی در رابطه با طرح تحول سلامت به عموم

-         کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-17 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ