کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج
    
کمیته مرگ و میر، عوارض، آسیب شناسی و نسوج

رییس کمیته:
سرکار خانم دکتر مریم زمانی - متخصص داخلی

دبیر کمیته:
سرکار خانم راحله واردی - سوپروایزور بالینی

وظایف و اختیارات کمیته:

·         بررسی منظم همه موارد مرگ و میر (به ویژه موارد مرگ و میرغیرمنتظره)

·         ریشه‌یابی علل منجر به مرگ در موارد مرگ و میرهای غیرمتظره

·           بررسی دوره‌ای عوارض

·         پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

·         اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر در بیمارستان

·         برگزاری کنفرانسهای مرتبط با مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

·         گزارش نمونه‌های بیوپسی

·         پیگیری مشکلات گزارش شده در زمینه جمع‌آوری و ارسال نتایج نمونه‌های پاتولوژی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ