کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
    
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

رییس کمیته :
آقای دکتر امید
براتی - رییس بیمارستان

دبیر کمیته :
سرکار خانم سهیلا رحیم زاده

شرح وظایف و اختیارات کمیته:

·         بررسی و تعیین بحرانها و بلایای محتمل در منطقه و تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

·         تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشینهاي تعیین شده

·         نظارت بر انجام وظایف، مسئولیتها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

·         فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران

·         نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشاني و تخلیه

·         نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقشها و مسئولیتها در برنامه مربوطهتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ