کمیته کنترل عفونت
    
کمیته کنترل عفونت بیماریتانی

رییس کمیته :

جناب آقای دکتر امیر رودگری - متخصص بیماری های عفونی

دبیر کمیته:
سرکار خانم سارا صادقی - کارشناس کنترل عفونت

وظایف و اختیارات کمیته :

·         جمع‌آوری منظم و تحلیل داده‌های نظام مراقبت عفونتهای کسب شده از بیمارستان و اثربخشی برنامه

·         نظارت بر اجرای خط مشی‌ها و روشهاي تایید شده در کمیته، در تمامی بخشها / واحدهای مربوطه

·         نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونتهاي بیمارستانی به مدیران ارشد و مسئولین بخشها / واحدهاي مربوطه

·         گزارش عفونتهاي بیمارستاني به سازمانهاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بیمارستان (در چارچوب قوانین و مقررات)

·         گزارش بیماریهای واگیر، غیر واگیر و موارد جدید، مطابق دستورالعمل وزارت متبوع

·         پیگیری اجرای استانداردهای اعتباربخشی در حوزه کنترل عفونت در واحدهای مربوطه

·         پايش و كنترل انجام صحيح روشهاي صحيح استريليزاسيون در بيمارستان و آماده ‌سازي پك‌ها توسط واحد CSSD

·         نظارت و پيگيري نحوه مراقبتهاي پزشكي و پرستاري از بيماران عفوني

·         تشخيص وضعيت عفونتهاي بيمارستاني، بررسي مستمر ميكروارگانيسم‌هاي موجود و بررسي ميكروارگانيسم‌هاي جديد و ايجاد تدابير لازم

·         آموزش كاركنان در حيطه كنترل عفونت بيمارستاني


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ