کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
    
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

رییس کمیته :
سرکار خانم پرنیان نیک منش - مدیر بیمارستان

دبیر کمیته :
سرکار خانم مریم هاشمی - مسوول واحد آمار و مدارک پزشکی

وظایف و اختیارات کمیته :

·         تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحدها و بخشها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده(

·         هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحدهای مدیریت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات درخصوص اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان

·         اجرای صحیح نحوه ی تدوین اوراق پرونده ها و تجزیه و تحلیل آنها

·         آموزش های کاربردی به پرسنل پرستاری و پزشکان و اتاق عمل و دیگر مستند سازان پرونده های پزشکی در خصوص روش های صحیح جمع آوری فرمهای پرونده های پزشکی

·         تدوین، اجرا و توسعه خط مشی‌ها و روش‌های واحد


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ