کمیته اورژانس / تعیین تکلیف بیماران
    
کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران

رییس کمیته:

جناب آقای دکتر امید براتی - رییس بیمارستان

دبیر کمیته:

سرکار خانم آذر دخت ایزدی - سرپرستار بخش اتفاقات

وظایف و اختیارات کمیته :

 

الف) کمیته تریاژ

·         فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای تریاژ در بیمارستان

·         پیش‌بینی و پیگیری، تخصیص فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب برای واحد تریاژ

·         تعیین پرستار دارای صلاحیت برای نقش پرستار تریاژ

·         انجام هماهنگی‌های لازم به منظور آموزش پرستاران تریاژ

·         نظارت بر نحوه آموزش پرستاران از طریق برگزاری آزمون‌های استاندارد، اخذ گزارش و ...

·         تعیین نحوه ثبت اطلاعات توسط پرستار تریاژ

·         معرفی سامانه تریاژ به سایر کارکنان مرتبط بر حسب نیاز

·         هماهنگی و نظارت کامل بر نحوه اجرای تریاژ از طریق ارزیابی منظم

·         تشکیل جلسات منظم ماهانه تریاژ و ارائه گزارش عملکرد (سه ماهه) به کمیته تریاژ دانشگاه

·         بررسی موارد خاص و موانع اجرای تریاژ و ارائه راهکار با هماهنگی کمیته تریاژ دانشگاه

 ·         تشکیل کارگروه‌های زیر مجموعه کمیته ترایژ بیمارستان و نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها

 ب) کمیته تعیین تکلیف بیماران

تدوین پروتکل‌های مربوط به تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس و سایر بخش های بیمارستان

  نظارت بر اجرای پروتکل‌های مربوط به تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس و سایر بخش های بیمارستان


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-20 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ