کمیته بهداشت محیط
    
کمیته بهداشت محیط

رییس کمیته :
جناب آقای دکتر امید براتی - رییس بیمارستان

دبیر کمیته:
سرکار خانم مهراندخت توژی - مسوول واحد بهداشت محیط

وظایف و اختیارات کمیته :

   هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای واحد بهداشت محیط در کل بیمارستان

·         ارتقاء شاخص های بهداشت محیط در راستای دستیابی به استانداردهای بهداشتی

·         رفع نواقص و کاستی های ارزشیابی های بهداشت محیط بیمارستان

·         ارائه مراحل پیشرفت برنامه های عملیاتی واحد بهداشت

·         برنامه ریزی جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بهداشتی

·         تهیه و تصویب خط مشی های حوزه بهداشت محیط

·         بررسی و اخذ تصمیمات بیمارستان در حوزه بهداشت محیط بیمارستان

·         بررسی مسائل و مشکلات بخش ها و کلیه واحدهای بیمارستان در زمینه بهداشت محیط

·         تعیین و بررسی شاخص های عملکرد

ارائه راهکارهای بهبود در جهت فرایندهای مرتبط با حوزه امور بهداشت محیط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ