کمیته اقتصاد درمان، دارو وتجهیزات پزشکی
    
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

رییس کمیته:

جناب آقای دکتر امید براتی - رییس بیمارستان

دبیر کمیته:
سرکار خانم دکتر فرناز قیصی زاده - مسوول فنی داروخانه

وظایف و اختیارات کمیته:

·         تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی با رعایت اولویت های مرکز

·         نظارت بر نحوه ی تامین و تهیه تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی غیر مصرفی با کیفیت با توجه به رعایت ضوابط مربوطه

·         تصمیم در خصوص برگزاری جلسات آموزشی در خصوص نحوه ی کار با تجهیزات پزشکی به منظور ایمنی بیمار و کاربر و کاهش هزینه ها

·         تصمیم گیری در خصوص نظارت بر نحوه ی نگهداری تجهیزات پزشکی

·         تصمیم گیری روش های کاهش زمان خواب تجهیزات پزشکی و کاهش هزینه های تعمیرات

·         پیش بینی و ارائه برنامه برای تهیه ابزار یدکی دستگاه ها

·         تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن که در آن لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نبایدادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود مشخص شده است. (Automatic Stop Orders)

·         تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستانی نیستند. )مثلا در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد(

·         تدوین خط مشیهای مصرف صحیح داروهای مهم و شایع مثلا آنتی بیوتیکها

·         تدوین خط مشیها و روشهایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها )اشتباهات دارویی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار(

·         تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخشها موجود باشند.

·         تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر بالا و داروهاي داراي تشابه اسمي آوایي یا تشابه ظاهري

·         ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان

·         آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه های درمان و دارو

·         همکاری با سایر کمیته ها بویژه کمیته های مرگ میر- آسیب شناسی

·         ایجاد هماهنگی و شرایط مطلوب در زمینه ی همکاری های مستمر بین کادر درمان و داروی بیمارستان با مدیریت / همکاران اداری و خدماتی

·         رسیدگی به کمبود ها، کاستی ها و مشکلات درمان و دارو در بیمارستان و ارائه راه حل های مناسب

·         نظارت بر احتمال مصرف غیرمنطقی داروها به ویژه آنتی بیوتیکها و برخورد با این موارد

·         نظارت بر موارد تجویز غیرمنطقی ترکیبات دارویی

·         نظارت بر موارد احتمال مراعات نکردن غیرموجه لیست داروهای موجود در بیمارستان

·         نظارت بر نحوه ی مصرف داروهای مخدر در بیمارستان

·         نظارت بر عوارض داروها و سرمها

·         بررسی شاخص های مربوط به تجهیزات پزشکی و داروخانهتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-4 13:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ